.

Zariadenia na výdaj nafty a olejov PIUSI

Táto čerpacia a meracia technika  predstavuje sériu výrobkov pre drobnú manipuláciu s horľavinami III.triedy. Sú určené pre motorovú naftu, oleje. V špeciálnom prevedení je možné na požiadanie dodať i zariadenia pre čerpanie horľavín I.triedy ako sú benzíny.

PIUSI

Meracie zariadenia nie sú určené pre výdaj kvapalín spojených s ich predajom a nie je ich možné metrologicky overiť.

Sú určené iba na výdaj a evidenciu pre vlastnú potrebu.

Zariadenia ktoré nemáme skladom Vám zabezpečíme v priebehu 14 dní

 

KONTAKTY

TECHPETROL kontakty


  

https   Active Search Results   cloudflare


  

created by: Marek Sarvas