Technológie ČS PHM

Spoločnosť Techpetrol dodáva a montuje kompletný sortiment pre kompletáciu technologickej časti čerpacích staníc v spolupráci s vybranými dodávateľmi komponentov. Roky praxe nám umožnili z ponuky na trhu vyselektovať  kvalitných a spoľahlivých dodávateľov.

Zabezpečíme pre Vás komponenty ako:

 • podzemné a nadzemné dvojplášťové skladovacie a havarijné nádrže
 • jedno a dvojplášťové plastové a oceľové potrubné rozvody
 • kompletný sortiment armatúr
 • stáčacie čerpadlá
 • poistné antidetonačné armatúry
 • šachty stojanové, stáčacie
 • poistné armatúry proti preplneniu nádrže AUTOLIMITER II

Zabezpečíme pre Vás služby ako:

 • pravidelné ročné prehliadky technológie
 • kontroly funkčnosti rekuperácie
 • čistenie a revízie skladovacích nádrží
 • litrovanie skladovacích nádrží
 • pravidelné metrologické overenie výdajných stojanov
 • profilaktické prehliadky
Neváhajte a informujte sa ešte dnes: +421527793664  mail@techpetrol.sk

UPP plastové potrubieplastové dvojplášťové a jednoplášťové potrubie pre prepravu nebezpečných látok

AUTOLIMITER II bezkonkurenčný mechanický STOP ventil proti preplneniu nádrže

PETROTITE prejazdné poklopy
FLOWCONTROLvýdaj kvapalín do ostrekovačov vozidiel

Monitorovacie systémy

Moderný systém merania hladín a indikácie únikov

AUTOLIMITER II

bezkonkurenčný mechanický STOP ventil proti preplneniu nádrže

Výdajné stojany PETROTEC

Najlacnejšie nové kvalitné výdajné stojany na slovenskom trhu

FLOWCONTROL

výdaj kvapalín do ostrekovačov vozidiel