Aktuality

Samoobslužná ČS POLTÁR


ČS BENZINOL Banská Bystrica


Sledujte nás na Instagrame
#techpetrol

ČS EUROFUEL
Vo februári 2018 sme úspešne uviedli do prevádzky ČS EUROFUEL Chocholná okr.Trenčín. Foto v galérii

ČS BENZINOL KRÁSNO nad KYSUCOU
V auguste 2016 sme úspešne uviedli do prevádzky ČS BENZINOL v KRÁSNE nad KYSUCOU. Foto v galérii

Dvojplášťové plastové skladovacie a mobilné nádrže


ČS PHM JONAGOLD Gbelce
V júni 2017 sme úspešne uviedli do prevádzky ČS JONAGOLD Gbelce okr. Nové Zámky. Foto v galérii.

hr
TECHPETROL s.r.o.
Kukučínova 4245
05801 Poprad, Slovakia

T/F: +421 52 7793 663
Email: mail@techpetrol.sk My status
skype: petervaluch
Servisný telefón
+421 903 661 002
+421 903 221 559

Monitorovacie systémy

Predstavujeme Vám moderný a spoľahlivý systém pre kontinuálne meranie hladín a indikácie EVO

Systém zabezpečuje tieto funkcie:

 • meranie hladiny paliva a vody s presnosťou 0,01mm, hustoty, teploty a následne prepočítané množstvo skladovaného média v litroch, jeho prepočet na referenčnú teplotu 15°C, voľnú kapacitu. Predpokladom dosiahnutia uvedenej presnosti sú presné litrovacie tabulky nádrží. Tabulky je možné systémom nasimulovať avšak za cenu zníženia presnosti.
 • indikácia tesnosti medziplášťových priestorov, prítomnosti kvapalín, výparov podľa druhu použitého čidla
 • ovládanie ďaľšieho technického vybavenia prostredníctvom releových modulov
 • ovládanie externého príslušenstva pomocou reléovej jednotky (napr.blok stáčacieho čerpadla pri max.hladine, blok výdajného stojanu pri min hladine a ďalšie...)
 • zasielanie upozorňujúcich e-mailov, objednávanie dodávky paliva
 • monitorovanie medziplášťových priestorov potrubia a nádrží
 • funkcia zabezpečovacieho systému v dobe mimo prevádzky ČS s napojením na PCO Polície pri využití senzorov na oknách, dverách, pohybových senzorov
 • monitorovanie prítomnosti výbušnej koncentrácie výparov v uzavretých priestorov
 • monitorovanie prítomnosti ropných látok v spodných vodách
 • množstvo tlačových prehľadov podľa rôznych kategórii (plniace lístky, priemerné spotreby, história, alarmy atď....)

v súčasnosti dodávame dva typy konzol.

 • Najmodernejšia typová rada EVO 200/400

Jedná sa o samostatný systém s vlastnou IP adresou na báze LINUX a programovacieho jazyka XML, k čítaniu dat a programovaniu nie je potrebný žiadny špeciálny softvér a postačuje štandartný web prehliadač napr. Internet Explorer, Mozilla, Opera apod. Konzola s malými rozmermi a príťažlivým dizajnom je určená prednostne na meranie hladín, teploty a hustoty horľavých kvapalín v jednotlivých nádržiach. Umožnujú tiež pripojiť čidlá pre indikáciu tesností.

Konzola je vhodná pre menšie čerpacie stanice.

 • Typová rada EVO 550/5000

Jedná sa o samostatný systém s vlastnou IP adresou na báze LINUX a programovacieho jazyka XML, k čítaniu dat a programovaniu nie je potrebný žiadny špeciálny softvér a postačuje štandartný web prehliadač napr. Internet Explorer, Mozilla, Opera apod. U týchto typov je možné inštalovať rôzne periférie umožňujúce indikačné funkcie, kontrolu funkčnosti rekuperácie, monitorovanie tesnosti medziplášťov podtlakom a pod.

Stiahnite si brožúru

Monitorovacie systémy

Moderný systém merania hladín a indikácie únikov

AUTOLIMITER II

bezkonkurenčný mechanický STOP ventil proti preplneniu nádrže

Výdajné stojany PETROTEC

Najlacnejšie nové kvalitné výdajné stojany na slovenskom trhu

FLOWCONTROL

výdaj kvapalín do ostrekovačov vozidiel